Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007106

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16253/T  
OBCHODNÉ MENO: EISEN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): areál eisen 1493, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 03
IČO: 36 543 055
DEŇ ZÁPISU: 14.08.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
4. prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
5. prenájom motorových vozidiel
6. prenájom a správa nehnuteľností
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
8. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi kategórie: O
9. výroba, montáž a demontáž kovových konštrukcií a ich častí
10. výroba, montáž a demontáž kovových prefabrikátov pre stavby
11. demolácie a búracie práce
12. prípravné práce pre stavbu
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
14. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
17. Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Radoslav Rábek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 34, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 01.08.2015
Meno a priezvisko:  Mário Kovár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 119/7, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 09.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radoslav Rábek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 34, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Mário Kovár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 119/7, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: eisen recycling s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diakovská 1233/16, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, IČO: 44 208 146
Obchodné meno: e3d s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): areál eisen 1493, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 03, IČO: 46 793 798
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.06.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 06.09.2001.
3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 06.12.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z EISEN plus, s.r.o. na EISEN s.r.o..
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 06.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1