Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007112

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20722/T  
OBCHODNÉ MENO: J.N.BLOOM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovská 43/796, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01
IČO: 36 292 672
DEŇ ZÁPISU: 13.04.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom strojov, dopravných prostriedkov,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
8. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mate Ivanić, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antuna Kuzmanića 78, Názov obce: Požega, PSČ: 34000, Štát: Chorvátska republika, Vznik funkcie: 29.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mate Ivanić, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antuna Kuzmanića 78, Názov obce: Požega, PSČ: 34000, Štát: Chorvátska republika, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Športfin-ALL, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO: 46 128 077
Obchodné meno: PMS Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 31, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, IČO: 44 390 831
Obchodné meno: LC Transport, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 8523/2A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO: 45 303 797
Obchodné meno: MAVICO, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 08, IČO: 44 813 155
Obchodné meno: WED - DESIGN AND EVENT AGENCY s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 45 305 889
Obchodné meno: LERASON s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 45 998 825
Obchodné meno: Trekka s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starorímska 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, IČO: 46 796 606
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.4.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.7.2006 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, menovanie likvidátora.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.9.2006.  
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2007.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1