Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007114

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20648/T  
OBCHODNÉ MENO: KORRAL, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 1171/42, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01
IČO: 36 834 637
DEŇ ZÁPISU: 18.09.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. upratovacie práce
7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
8. prenájom dopravných prostriedkov
9. prenájom výpočtovej techniky
10. skladovanie a prekladištia nákladov okrem verejných skladov
11. vedenie účtovníctva
12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
14. recyklovanie kovového odpadu a šrotu
15. prípravné práce k realizácii stavby
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu:
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
19. pomocné činnosti v doprave
20. administratívne služby
21. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Eva Némethová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ekoosada 3015/136, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Eleonóra Modroczká, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 1171/42, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1