Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007109

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28465/T  
OBCHODNÉ MENO: GARZONE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkoblahovská 75/39, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 46 443 037
DEŇ ZÁPISU: 01.12.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. reklamné a marketingové služby
3. fotografické služby
4. administratívne služby
5. vydavateľská činnosť
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
12. prenájom hnuteľných vecí
13. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
14. prevádzkovanie športových zariadení
15. čistiace a upratovacie služby
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
17. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zoltán Garamvőlgyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ezerjó u. 8, Názov obce: Balatonalmádi, PSČ: 8220, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.12.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zoltán Garamvőlgyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ezerjó u. 8, Názov obce: Balatonalmádi, PSČ: 8220, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1