Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007111

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35866/T  
OBCHODNÉ MENO: Innoset s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Opoj 335, PSČ: 919 32
IČO: 45 337 250
DEŇ ZÁPISU: 02.02.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. prenájom hnuteľných vecí
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. počítačové služby
11. služby súvisiace  s počítačovým spracovaním údajov
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
14. fotografické služby
15. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
16. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
17. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
18. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20. Služby požičovní
21. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Linda Raffler, Bydlisko: Názov obce: Opoj 335, PSČ: 919 32, Vznik funkcie: 02.02.2010
Meno a priezvisko:  Manfred Raffler, Bydlisko: Názov obce: Opoj 335, PSČ: 919 32, Vznik funkcie: 02.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne, a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja aj svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Manfred Raffler, Bydlisko: Názov obce: Opoj 335, PSČ: 919 32, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1