Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007107

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 38625/T  
OBCHODNÉ MENO: EUROMAP. SLOVAKIA s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou 189, PSČ: 919 09
IČO: 50 553 615
DEŇ ZÁPISU: 28.10.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
6. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jana Sedláčková, Bydlisko: Názov obce: Trstín 453, PSČ: 919 05, Vznik funkcie: 28.10.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jana Sedláčková, Bydlisko: Názov obce: Trstín 453, PSČ: 919 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1