Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007102

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36368/T  
OBCHODNÉ MENO: AXATEM Projekt s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Čierna Voda 333, PSČ: 925 06
IČO: 48 293 334
DEŇ ZÁPISU: 17.09.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Vedenie účtovníctva
6. Administratívne služby
7. Reklamné a marketingové služby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Počítačové služby
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. Prevádzkovanie športových zariadení
14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Verejné obstarávanie
17. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
19. Prieskum trhu a verejnej mienky
20. Spracovávanie rodokmeňov
21. Prípravné práce k realizácii stavby
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
25. Prenájom hnuteľných vecí
26. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
28. Prevádzkovanie výdajne stravy
29. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
30. Vývoj,  výroba  zabezpečovacích  systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MA Štefan Pusztai, Bydlisko: Názov obce: Čierna Voda 516, PSČ: 925 06, Vznik funkcie: 04.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MA Štefan Pusztai, Bydlisko: Názov obce: Čierna Voda 516, PSČ: 925 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1