Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007099

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29323/T  
OBCHODNÉ MENO: AGRO NATURFERT s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Semerovo 776, PSČ: 941 32
IČO: 46 642 498
DEŇ ZÁPISU: 27.04.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. počítačové služby
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. prenájom hnuteľných vecí
9. administratívne služby
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. reklamné a marketingové služby
12. výroba priemyslených hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Vypracovávanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
18. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
19. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
20. Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marek Vetter, Bydlisko: Názov obce: Semerovo 269, PSČ: 941 32, Vznik funkcie: 28.06.2013
Meno a priezvisko: Ing. Soňa Turčanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 32/1298, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51, Vznik funkcie: 18.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: za spoločnosť konajú obaja konatelia spoločne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Marek Vetter, Bydlisko: Názov obce: Semerovo 269, PSČ: 941 32, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1