Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007098

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 23481/T  
OBCHODNÉ MENO: ADVENTURA  s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tamaškovičova 2742, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 44 684 037
DEŇ ZÁPISU: 25.03.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Reklamné a marketingové služby
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. prenájom hnuteľných vecí
8. počítačové služby
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. administratívne služby
11. faktoring a forfaiting
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslav Kopřiva, Bydlisko: Názov obce: Opoj 283, PSČ: 919 32, Vznik funkcie: 25.03.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miroslav Kopřiva, Bydlisko: Názov obce: Opoj 283, PSČ: 919 32, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Angelika Kopřivová, Bydlisko: Názov obce: Opoj 283, PSČ: 919 32, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1