Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007105

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10712/T  
OBCHODNÉ MENO: DS OPERATOR, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1090/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 50 868 683
DEŇ ZÁPISU: 05.05.2017
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
2. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Prevádzkovanie výdajne stravy
9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Administratívne služby
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
16. Dizajnérske činnosti
17. Fotografické služby
18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Renáta Hanuliaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 1428/90, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11, Vznik funkcie: 05.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Gabriela Rohaľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska, Malé Blahovo 6858/10D, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 13.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Monika Nagyová - predseda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03, Vznik funkcie: 05.05.2017
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Borosová - člen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkoblahovská 1068/36, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 05.05.2017
Meno a priezvisko: Ing. Slávka Kmeťová - člen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): - 497, Názov obce: Vydrany, PSČ: 930 16, Vznik funkcie: 13.12.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu predstavenstva. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až šiesta veta stanov spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1