Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007126

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10504/T  
OBCHODNÉ MENO: Risk & Business Consulting, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská cesta 130, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 44 320 710
DEŇ ZÁPISU: 26.08.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. vydavateľská činnosť
3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. administratívne služby
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. organizovanie dobrovoľných dražieb
9. faktoring a forfaiting
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Valéria Zacharová, Bydlisko: Názov obce: Ružindol 366, PSČ: 919 61, Vznik funkcie: 27.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločnosti. Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: JUDr. Martin Palkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Clementisa 6645/26, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 17.09.2015
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obcodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Jurga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 111/1215, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 27.08.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Kollár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 22/1056, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 27.08.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Roman Kvasnica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 6767/29a, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 15.09.2015
AKCIONÁR:  
Meno a priezvisko: JUDr. Roman Kvasnica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 6767/29A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1