Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007096

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 10534/T  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Thi Lan Huong Vo
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Abrahámska 1359/24, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21
IČO: 50 975 421
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Thi Lan Huong Vo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Phu Hai , Názov obce: Dong Hoi, PSČ: Quang Binh, Štát: Vietnamská socialistická republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: V mene podniku zahraničnej fyzickej osoby koná vedúci podniku samostatne v plnom rozsahu.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Thi Lan Huong Vo
Meno a priezvisko:  Thi Lan Huong Vo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Phu Hai Dong Hoi, Názov obce: Quang Binh, Štát: Vietnamská socialistická republika, Miesto podnikania: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Abrahámska 1359/24, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1