Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007085

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 10535/T  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Anna Zvorykina
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 25, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 51 069 920
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. výroba sviečok a tieniacej techniky
5. fotografické služby
6. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
8. administratívne služby
9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Anna Zvorykina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasnogorskaja 13/2 - 455, Názov obce: Moskva, PSČ: 117463, Štát: Ruská federácia, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: samostatne
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Anna Zvorykina
Meno a priezvisko:  Anna Zvorykina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasnogorskaja 13/2 - 455, Názov obce: Moskva, PSČ: 117463, Štát: Ruská federácia


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1