Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007093

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41465/T  
OBCHODNÉ MENO: PM-elektromont s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Bučany 739, PSČ: 919 28
IČO: 51 286 424
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Vedenie účtovníctva
8. Administratívne služby
9. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
10. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Pavol Miklušák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučany 739, Názov obce: Bučany, PSČ: 919 28, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavol Miklušák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučany 739, Názov obce: Bučany, PSČ: 919 28, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1