Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007094

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41461/T  
OBCHODNÉ MENO: ProPerforMed s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schiffelova 1438/44, Názov obce: Holič, PSČ: 908 51
IČO: 51 300 583
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Administratívne služby
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Hynek Fučík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schiffelova 1438/44, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Hynek Fučík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schiffelova 1438/44, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1