Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007091

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41460/T  
OBCHODNÉ MENO: Organila s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Veľké Orvište 407, PSČ: 922 01
IČO: 51 320 011
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Fotografické služby
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich an regeneráciu a rekondíciu
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslava Kupcová, Bydlisko: Názov obce: Veľké Orvište 407, PSČ: 922 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miroslava Kupcová, Bydlisko: Názov obce: Veľké Orvište 407, PSČ: 922 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1