Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R007084

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41471/T  
OBCHODNÉ MENO: AKK trade, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slov. nár. povstania 876/6, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01
IČO: 51 314 452
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
7. prenájom hnuteľných vecí
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. reklamné a marketingové služby
12. prieskum trhu a verejnej mienky
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. administratívne služby
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Kučera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slov.nár.povstania 875/4, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Kučera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slov.nár.povstania 875/4, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1