Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007176

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 10048/R  
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Steuber GmbH, organizačná zložka Slovensko
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 14/1322, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04
IČO: 36 116 785
DEŇ ZÁPISU: 02.03.2000
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
4. veľkoobchod s chemickými výrobkami
5. výroba a úprava výrobkov spotrebného charakteru, mechanických prístrojov pre domácnosť, pre oblasť domácich dielní v rozsahu voľných živností
6. výskum trhu a verejnej mienky
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Anton Kolárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 14/1322, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04, Vznik funkcie: 02.03.2000
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vo veciach organizačnej zložky koná a za ňu podpisuje jej vedúci samostatne.  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 4.8.1999 v súlade s § 21 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
2. Valné zhromaždenie zakladateľa dňa 19.9.2000 rozhodlo o zmene predmetu činnosti organizačnej zložky.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: Steuber GmbH
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Linden 5, Názov obce: Grosskarolinenfeld, PSČ: D - 83109, Štát: Spolková republika Nemecko
PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Obchodný register v Traunstein
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michael Hötzendorfer, Bydlisko: Názov obce: Grosskarolinenfeld , Štát: Nemecká spolková republika


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1