Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007169

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27403/R  
OBCHODNÉ MENO: Omega Consulting, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 6836, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 46 944 338
DEŇ ZÁPISU: 13.12.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vedenie účtovníctva
2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. faktoring
6. forfaiting
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. prenájom hnuteľných vecí
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
11. reklamné a marketingové služby
12. administratívne služby
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. čistiace a upratovacie práce
15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
16. Počítačové služby.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Bielik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 1112/41, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 13.12.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Bielik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 1112/41, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1