Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007177

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35871/R  
OBCHODNÉ MENO: TECHNIQE BUSINESS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 7371/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 51 283 638
DEŇ ZÁPISU: 20.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
6. prenájom hnuteľných vecí
7. administratívne služby
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. vedenie účtovníctva
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
16. prípravné práce k realizácii stavby
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
19. počítačové služby
20. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
21. faktoring a forfaiting
22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním inými než základných služieb spojených s prenájmom
23. finančný lízing
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Khaled Hamzeh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 20.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mohamad Ayman Wazzan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mahez Autostrade Kadri BLDG, Názov obce: Damascus, Štát: Sýrska arabská republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: PRO A/V & MEDIA TRADING s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1