Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007173

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11899/R  
OBCHODNÉ MENO: REVO  - MAT, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 4, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01
IČO: 36 311 847
DEŇ ZÁPISU: 15.03.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) , v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť
5. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí - operatívny a finančný leasing
6. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
7. montáž , oprava, údržba elektronických zariadení a bleskozvodov
8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
9. výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
10. vedenie účtovníctva
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo  výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Vreba, Bydlisko: Názov obce: Prašník 33, PSČ: 922 11, Vznik funkcie: 15.03.2000
Meno a priezvisko:  Ján Šlahor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agrosiedlung 24, Názov obce: Potzneusiedl, PSČ: 2473, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 09.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti a vystupuje voči tretím osobám samostatne v plnom rozsahu činnosti.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Vreba, Bydlisko: Názov obce: Prašník 33, PSČ: 922 11, Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ján Šlahor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agrosiedlung 24, Názov obce: Potzneusiedl, PSČ: 2473, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1999 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Valné zhromaždenie dňa 4.9.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - (zmena obchodného mena).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1