Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007174

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32909/R  
OBCHODNÉ MENO: Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 2338/21, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08
IČO: 50 266 799
DEŇ ZÁPISU: 08.04.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Čistiace a upratovacie služby
6. Reklamné a marketingové služby
7. Prieskum trhu a verejnej mienky
8. Vedenie účtovníctva
9. Administratívne služby
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Počítačové služby
12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
17. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
18. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
19. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
20. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
21. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. Prípravné práce k realizácii stavby
24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26. Skladovanie a uskladňovanie
27. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
28. Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
29. Zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov
30. Úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
31. Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk na povrchu, pri zriaďovaní, zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
32. Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, okrem vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
33. Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Anton Bitarovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pravotice 136, Názov obce: Pravotice, PSČ: 956 35, Vznik funkcie: 08.04.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Anton Bitarovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pravotice 136, Názov obce: Pravotice, PSČ: 956 35, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1