Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007175

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32776/R  
OBCHODNÉ MENO: SmartDent s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 263/21, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01
IČO: 50 203 509
DEŇ ZÁPISU: 10.03.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná ambulancia zubného lekárstva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MDDr. Anna Koprivňanská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 72, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 10.03.2016
Meno a priezvisko:  Andrej Koprivňanský, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 156/70, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01, Vznik funkcie: 05.10.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MDDr. Anna Koprivňanská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 72, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Andrej Koprivňanský, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 156/70, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1