Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007181

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24904/R  
OBCHODNÉ MENO: WinHosting s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06
IČO: 46 289 551
DEŇ ZÁPISU: 03.08.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. počítačové služby
3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. vydavateľská činnosť
5. administratívne služby
6. reklamné a marketingové služby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. vedenie účtovníctva
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Maria Fargas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 143/21, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 10.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Maria Fargas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 143/21, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1