Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007172

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20467/R  
OBCHODNÉ MENO: PROMAT TN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 447/56, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 44 283 717
DEŇ ZÁPISU: 12.07.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. projektovanie inžinierskych stavieb - cesty a letiská
2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. počítačové služby
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martina Matečná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 447/56, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Štát: Trenčín, Vznik funkcie: 12.07.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martina Matečná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 447/56, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Štát: Trenčín, Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. František Matečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 447/56, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1