Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007171

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21910/R  
OBCHODNÉ MENO: PHARMAMEDIC s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K dolnej stanici 7368, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 44 890 010
DEŇ ZÁPISU: 29.07.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. prenájom hnuteľných vecí
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Administratívne služby
9. Reklamné a marketingové služby
10. počítačové služby
11. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Prípravné práce k realizácií stavby
15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Vedenie účtovníctva
18. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Gábor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slov. partizánov 2239/15, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 06.10.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti  koná a podpisuje  každý konateľ samostatne tak, že  k napísanému alebo vytlačenému  obchodnému  menu spoločnosti  pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Gábor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slov. partizánov 2239/15, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1