Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007170

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18165/R  
OBCHODNÉ MENO: OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska cesta 1149/59, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 36 316 717
DEŇ ZÁPISU: 09.02.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť
4. konzultačná a poradenská činnosť s výnimkou organizačných a ekonomických poradcov
5. prenájom motorových a prívesných vozíkov
6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
7. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
8. upratovacie práce
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Typlt, Bydlisko: Názov obce: Nedašovce 30, PSČ: 956 35, Vznik funkcie: 29.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Hana Nováková, Bydlisko: Názov obce: Jinošov 32, PSČ: 67571, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.01.2018
Meno a priezvisko: Bc. Ludmila Tóthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Žel. Mostu 1062, Názov obce: Náměšť nad Oslavou, PSČ: 67571, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.01.2018
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne a každý z prokuristov podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí  dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: OSLAVAN, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bítešská 13, Názov obce: Náměšť nad Oslavou, PSČ: 675 71, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 642,970000 EUR, Rozsah splatenia: 5 642,970000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Typlt, Bydlisko: Názov obce: Nedašovce 30, PSČ: 956 35, Výška vkladu: 995,820000 EUR, Rozsah splatenia: 995,820000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,790000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,790000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.2002 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené na valnom zhromaždení zo dňa 18.12.2002.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1