Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007163

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25184/R  
OBCHODNÉ MENO: Koppy Service, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhrade 657/10, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 46 374 370
DEŇ ZÁPISU: 07.10.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. čistiace a upratovacie práce
7. administratívne služby
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
10. murárstvo
11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
12. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
13. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
14. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Kopunec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhrade 657/10, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 07.10.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Kopunec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhrade 657/10, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1