Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007160

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 13417/R  
OBCHODNÉ MENO: CHRYMA s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 36 325 317
DEŇ ZÁPISU: 22.08.2002
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Čistiace a upratovacie služby
2. pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
4. záložne
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
7. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
8. spracovanie prírodného kameňa
9. výroba cementového tovaru a umelého kameňa
10. nákup a predaj hardwaru
11. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
12. činnosti účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
13. vedenie účtovnej evidencie
14. prevádzkovanie pohrebiska
15. prevádzkovanie pohrebnej služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Ballon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niva 193/52, Názov obce: Trenčín - Opatová, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 22.08.2002
Meno a priezvisko: Bc. Katarína Sammon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrabovská 406/1A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých jej záležitostiach samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Ballon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niva 193/52, Názov obce: Trenčín - Opatová, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko:  Katarína Sammon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrabovská 406/1A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR
Meno a priezvisko:  Anthony Stephen Sammon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrabovská 406/1A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 478/2002, NZ 461/2002 zo dňa 13.08.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1