Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007159

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35722/R  
OBCHODNÉ MENO: FX Life, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrovo nám. 132/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 51 221 675
DEŇ ZÁPISU: 16.12.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
8. kuriérske služby
9. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. služby súvisiace s produkciou  filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
11. počítačové služby a služby súvisiace  s počítačovým spracovaním údajov
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
15. dizajnérske činnosti
16. fotografické služby
17. prenájom hnuteľných vecí
18. informačná činnosť
19. čistiace a upratovacie služby
20. administratívne služby
21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
22. prevázkovanie športových zariadení a  zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
23. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
24. sťahovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jozef Škunta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2402/54, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 16.12.2017
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Imrich, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Krasku 668/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 12.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Škunta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2402/54, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Imrich, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Krasku 668/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1