Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007166

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35088/R  
OBCHODNÉ MENO: m4b s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 255/46, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
IČO: 44 040 636
DEŇ ZÁPISU: 02.04.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
3. reklamné a marketingové služby,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností,
5. skladovanie,
6. finančný leasing,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
11. administratívne služby
12. vedenie účtovníctva
13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Prieskum trhu a verejnej mienky
15. Fotografické služby
16. Vydavateľská činnosť
17. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Vacek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 255/46, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Vznik funkcie: 30.09.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Vacek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 255/46, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.2.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.3.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2016.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1