Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007156

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27026/R  
OBCHODNÉ MENO: EUROGASUN s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Šianec 3137, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 46 855 301
DEŇ ZÁPISU: 02.10.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. reklamné a marketingové služby
6. administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Raník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 28. októbra 1176/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 05.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Prvá obchodná spoločnosť, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 9 999,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 999,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 999,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 999,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1