Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007155

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1685/R  
OBCHODNÉ MENO: Drevovýroba Uhrovec, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vodojemom 236/23, Názov obce: Uhrovec, PSČ: 956 41
IČO: 31 441 769
DEŇ ZÁPISU: 10.09.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. drevovýroba,
2. obchod s tovarom všetkého druhu/s výnimkou tovaru na ktorého predaj je potrebné zvláštne povolenie/,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Günter Neumann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 169/20, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 01.09.2012
Meno a priezvisko: Ing. Romana Herdová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 169/20, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 24.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Finite Group k. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 914/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 6.7.1993 podľa ustanovení z...č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o.  10463
2. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením zo dňa 10.7.1998.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1