Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007152

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31766/R  
OBCHODNÉ MENO: B.M. - E, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na letisko 2088/15, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 48 093 564
DEŇ ZÁPISU: 18.06.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. ­Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /, alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
2. ­Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. ­Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. ­Počítačové služby
5. ­Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. ­Reklamné a marketingové služby
7. ­Prípravné práce k realizácii stavby
8. ­Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. ­Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. ­Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
11. ­Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
12. ­Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
13. ­Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
14. ­Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
15. ­Upratovacie práce
16. ­Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. ­Prenájom hnuteľných vecí
18. ­Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
19. ­Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. ­Vedenie účtovníctva
21. ­Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Matej Bulko, Bydlisko: Názov obce: Veľké Bierovce 174, PSČ: 913 11, Vznik funkcie: 25.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Matej Bulko, Bydlisko: Názov obce: Veľké Bierovce 174, PSČ: 913 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1