Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007153

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30519/R  
OBCHODNÉ MENO: Bajuhit, spoločnosť s ručením obmedzeným
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Goliana 1541/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 31 102 867
DEŇ ZÁPISU: 27.12.1991
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov,
2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a strojárstva,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. výroba, montáž, servis a opravy mechanických strojov a zariadení,
6. nákup a predaj, prenájom strojov a zariadení,
7. výroba, montáž, servis a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení,
8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
9. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti,
11. prenájom hnuteľných vecí, priemyselného  a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
12. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
13. skladovanie okrem prevádzkovania skladov verejných,
14. kuriérske služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ján Juríček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Výstavisku 527/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 20.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ján Juríček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Výstavisku 527/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.1991 podľa  § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Doplnok spoločenskej zmluvy zo dňa 18.5.1993. Spoločenská zmluva bola zosúladená so zákonom č.513/1991 Zb. podľa § 764 ods.2 cit. zákona. Doplnok č.2 zo dňa 30.12.1993 spoločenskej zmluvy zo dňa 27.11.1991  Stary spis: S.r.o.  14300  
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa  16.10.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.1996. Stary spis: S.r.o.  14300  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998 a dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.6.2007.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2007.  
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2011. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.03.2011.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1