Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007150

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 23959/R  
OBCHODNÉ MENO: AUTO-BOT NICO, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Svinná 404, PSČ: 913 24
IČO: 45 994 960
DEŇ ZÁPISU: 14.01.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
10. sťahovacie služby
11. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
12. administratívne služby
13. vedenie účtovníctva
14. medzinárodná nákladná cestná doprava
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ľuboš Niko, Bydlisko: Názov obce: Svinná 404, PSČ: 913 24, Vznik funkcie: 14.01.2011
Meno a priezvisko:  Andrea Niková, Bydlisko: Názov obce: Svinná 404, PSČ: 913 24, Vznik funkcie: 14.01.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľuboš Niko, Bydlisko: Názov obce: Svinná 404, PSČ: 913 24, Výška vkladu: 9 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Andrea Niková, Bydlisko: Názov obce: Svinná 404, PSČ: 913 24, Výška vkladu: 9 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1