Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007149

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15348/R  
OBCHODNÉ MENO: ANS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 4901/72, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01
IČO: 36 341 690
DEŇ ZÁPISU: 20.01.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
4. prípravné práce pre stavbu-demolácie, zemné výkopové práce
5. dokončovacie omietkárske práce v rozsahu voľných živností
6. montáž sadrokartónu
7. maliarske, natieračské a sklenárske práce
8. zámočnícke práce
9. kovoobrábanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Imrich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 4901/72, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 20.01.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Imrich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1482/139, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1