Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007147

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20892/R  
OBCHODNÉ MENO: ACERT, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MPČĽ 3170/31, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 35 968 672
DEŇ ZÁPISU: 14.12.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,
6. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
7. inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,
9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav,
11. certifikácia systémov riadenia kvality /manažment riadenia/,
12. reklamná a propagačná činnosť,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Gašper, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MPČĽ 3170/31, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 15.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Gašper, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MPČĽ 3170/31, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. 10. 2005 v zmysle príslušných ust. obchodného zákonníka
2. Zápisnica z valného zhromaždenia a dodatok č. 1 k zápisnici z valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2008.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1