Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R007154

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 274/R  
OBCHODNÉ MENO: Danfoss Power Solutions a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2148-84, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01
IČO: 31 626 572
DEŇ ZÁPISU: 28.03.1995
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská obchodná činnosť
2. vedenie účtovníctva
3. výskum a vývoj v odbore strojárstva
4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
6. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb
7. podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu
8. výroba a prevádzkový servis hydraulických a mechanických jednotiek a súčiastok
9. informatívne testovanie, meranie a analýzy
10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. sprostredkovanie služieb
12. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
13. počítačové služby
14. poskytovanie služieb informátora
15. prenájom hnuteľných vecí
16. skladovanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šedivý, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 777, PSČ: 913 38, Vznik funkcie: 01.08.2015
člen, Meno a priezvisko: Ing. Jana Briffa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12572/50D, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 03.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Za spoločnosť budú vždy podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo vždy jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, alebo dvaja prokuristi spoločne.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Kyselica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Jesenského 234/2, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 13.08.2005
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Hmireková, Bydlisko: Názov obce: Kotešová 206, PSČ: 013 61, Vznik funkcie: 26.04.2016
Meno a priezvisko: Ing. Mária Smokoňová, Bydlisko: Názov obce: Jasenica 122, PSČ: 018 17, Vznik funkcie: 09.06.2017
Meno a priezvisko: Mgr. Viera Hájková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 984/18, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 09.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Norbert Jakubík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2056/121-15, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 09.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Lapúnik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1465/102, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 09.06.2017
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že podpisuje vždy najmenej jeden člen predstavenstva s jedným prokuristom, alebo dvaja prokuristi spoločne.  

DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Jozef Kovalík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2000/1-27, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 25.04.2013
Meno a priezvisko: Ing. Milan Vrana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1285/30-15, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Vznik funkcie: 25.04.2013
Meno a priezvisko:  Anders Stahlschmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kongevej 106, Názov obce: Sonderborg, PSČ: 6400, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 03.06.2017
predseda, Meno a priezvisko:  Torben Jessen Christensen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolonnevej 13, Názov obce: Sonderborg, PSČ: 6400, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.01.2018
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Danfoss Power Solutions Holding GmbH, Sídlo: Názov obce: Neumünster , Štát: Nemecko
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 000 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 13, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 000 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.2.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov.
Sary spis: Sa        830
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.9.1995 bola schválená zmena stanov
Stary spis: Sa        830
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom   dňa 13.12.1995 bola schválená zmena stanov
Stary spis: Sa        830
4. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.2.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa        830
5. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.3.1996.  
Stary spis: Sa        830
6. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica  N 543/96, NZ 517/96 zo dňa 04.12.1996) rozhodlo o zmene stanov (dodatok č. 5). Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 54/97, NZ 52/97 zo dňa 26.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov  (dodatok č. 6).
7. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 338/97, NZ 322/97 zo dňa 07.11.1997) rozhodlo o zmene stanov
(dodatok č. 7)
8. Valné zhromaždenie konané dňa 13.4.1999, notárska zápisnica č. N 94/99, NZ 94/99 schválilo zlúčenie so spoločnosťou SAUER MECHANIKA, a.s., so sídlom Kukučínova 2148-84, Považská Bystrica, IČO: 31622534 k 1.8.1999.  
Spoločnosť ku dňu 1.8.1999 preberá všetky práva a povinnosti a záväzky, známe aj neznáme, vrátane prípadných vzniknutých záväzkov voči štátnemu rozpočtu zaniknutej spoločnosti SAUER MECHANIKA, a.s. v plnom rozsahu.
Valné zhromaždenie dňa 13.4.1999 schválilo dodatok č. 8 k Stanovám akciovej spoločnosti a rozhodlo o vydaní úplného znenia Stanov.
9. Valné zhromaždenie dňa 2.8.1999 (notárska zápisnica č. 222/99, NZ 217/99) schválilo zmenu stanov a.s. (dodatok č. 9 k stanovám a.s.).
10. Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 3.11.1999, (notárska zápisnica č. N 299/99, NZ 291/99) schválilo zmenu Stanov a.s. (dodatok č. 10 k Stanovám a.s.), ktorým sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.10.1999 (notárska zápisnica N 278/99, NZ 271/99) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s.
Valné zhromaždenie dňa 23.5.2000 (notárska zápisnica N 101/00, NZ 101/00) schválilo zmenu stanov a.s. (dodatok č.11 k stanovám) a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s.  
12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.11.2000 (notárska zápisnica N 301/00, Nz 289/00) prijalo uznesenie, ktorým zrušilo stanovy akciovej spoločnosti prijaté dňa 9.2.1995 vrátane prijatých dodatkov k nim.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.11.2000 schválilo nové Stanovy spoločnosti Sauer - Danfoss.
Predstavenstvo dňa 23.1.2001 odňalo prokúru Manfredovi Hohlovi.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 29.5.2001 (Notárska zápisnica N 204/01, Nz 199/01) schválilo dodatok č.1 k Stanovám spoločnosti Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a .s. Predstavenstvo dňa 4.7.2001 zvolilo Ing. Miloša Krausa za predsedu predstavenstva a.s.
14. Predstavenstvo akciovej spoločnosti v rámci svojej právomoci udelilo dňa 11.3.2002 prokúru p. Finnu Jeppesenovi, ktorý má povolený dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky. Predstavenstvo akciovej spoločnosti udelilo dňa 10.4.2002 prokúru Ing. Jaroslavovi Šedivému.  
15. Riadne Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 369/02, Nz 365/02) schválilo dodatok č. 2 k Stanovám akciovej spoločnosti a zmenu v orgánoch spoločnosti.
16. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.10.2002 (notárska zápisnica N 561/2002, Nz 556/2002 zo dňa 29.10.2002) schválilo zvýšenie základného imania postupom podľa § 205 Obchodného zákonníka peňažným vkladom a zmenu stanov - dodatok č.3.
17. Mimoriadne Valné zhromaždenie konané dňa 26.08.2003 (notárska zápisnica N 297/2003, NZ 74153/2003) schválilo dodatok č.4 k Stanovám akciovej spoločnosti, zvolilo člena predstavenstva, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, schválilo Zmluvu o zlúčení zo dňa 26.08.2003.
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 26.08.2003 udelilo podľa čl. IX. bod 2 stanov a § 14 Obchodného zákonníka prokúru.  
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 29. - 30.09.2003, v ktorých boli zvolení 2 členovia dozornej rady.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 26.08.2003, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2003, NZ 74153/2003 sa podľa § 69 ods.1) Obchodného zákonníka zlučuje obchodná spoločnosť Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s., sídlo Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 572 so zanikajúcou spoločnosťou Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 016 667, zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sa, vložke č.: 10034/R a so zanikajúcou spoločnosťou Sauer - Danfoss s.r.o., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 420 737, zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sro, vložke č. 485/R ku dňu 01.01.2004. Spoločnosť Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s. preberá obchodné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zanikajúcej spoločnosti  Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 016 667, a zanikajúcej spoločnosti Sauer - Danfoss s.r.o., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 420 737, ku dňu 01.01.2004.
Účinky zlúčenia nastávajú podľa § 69a ods.1 Obchodného zákonníka.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1