Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R007139

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35883/R  
OBCHODNÉ MENO: FUSIO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 660/45, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 51 312 409
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,50 t vrátane prípojného vozidla
3. Čistiace a upratovacie služby
4. Administratívne služby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Michal Fusek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 660/45, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Andrea Fuseková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 660/45, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Fusek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 660/45, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1