Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R007142

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35881/R  
OBCHODNÉ MENO: Mgr. Marta Tóthová s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická cesta 460/34, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01
IČO: 51 310 091
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Prevádzkovanie erotického salónu
3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Tóthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 1605/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Dominik Hnát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Tóthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 1605/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Dominik Hnát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1