Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R007140

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35891/R  
OBCHODNÉ MENO: ITSP consulting s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 777, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01
IČO: 51 323 117
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Administratívne služby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Zríny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keblianska 403/73, Názov obce: Streženice, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Renáta Zrínyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keblianska 403/73, Názov obce: Streženice, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Zríny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keblianska 403/73, Názov obce: Streženice, PSČ: 020 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1