Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R007145

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35888/R  
OBCHODNÉ MENO: True voices s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierova 309/7, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01
IČO: 51 283 808
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Administratívne služby
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Vedenie účtovníctva
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Poskytovanie služieb osobného charakteru
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
11. Sťahovacie služby
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. Kuriérske služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Kristína Struňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 59, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Kristína Struňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 59, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1