Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R007136

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35889/R  
OBCHODNÉ MENO: E-commerce Trust Group s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M. R. Štefánika 3835, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 51 314 193
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Administratívne služby
2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Informačná činnosť
10. Fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Gemmel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodová 359/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Matúš Pavlačka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 52/29, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú všetci konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Gemmel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodová 359/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Matúš Pavlačka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 52/29, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1