Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007242

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 68432/L  
OBCHODNÉ MENO: UHOĽNÉ SKLADY MATIS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 247/46, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01
IČO: 51 062 461
DEŇ ZÁPISU: 23.08.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Juraj Matis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 247/46, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01, Vznik funkcie: 23.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Matis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 247/46, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01, Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1