Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007240

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1222/L  
OBCHODNÉ MENO: SWELL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubie 114, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01
IČO: 31 587 364
DEŇ ZÁPISU: 10.06.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná činnosť okrem koncesií a predaja  drahých kovov
2. sprostredkovanie obchodu
3. podnikateľské poradenstvo
4. práce so strojnými mechanizmami
5. prenájom hnuteľných vecí, strojov a zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Šidlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová 3178/18, Názov obce: Žilina, Vznik funkcie: 10.06.1993
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Šidlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová 3178/18, Názov obce: Žilina, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoočenskou zmluvou zo dňa 3.6.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. Valné zhromaždenia, konané dňa 23.05.1995,  schválilo Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.  
Stary spis: S.r.o.   3612
3. Valné zhromaždenie, konané dňa 28.11.1995, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Valné zhromaždenie konané 12. 11. 1996 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.7. 1998  bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej  zmluve.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
14.10.1999 bol schválený dodatok č.5/ k spoločenskej zmluve.
7. Na valnom zhromaždení dňa 17.12.2002 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1