Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007245

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14931/L  
OBCHODNÉ MENO: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 25/A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01
IČO: 36 418 404
DEŇ ZÁPISU: 29.04.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vydavateľská činnosť vrátane vydávania pôvodnej slovenskej umeleckej tvorby, vedeckých diel a publicistiky
2. výroba a predaj nahratých zvukových - obrazových záznamov a elektronických publikácií so súhlasom autora
3. výroba tlačových predlôh s využitím výpočtovej techniky (desktop publishing)
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sptrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
6. zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
7. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
8. reklamná a propagačná činnosť
9. poradenská činnosť v predmete podnikania
10. prieskum trhu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Stanislav Muntág, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Minčolská 10, Názov obce: Vrútky, Vznik funkcie: 29.04.2004
Meno a priezvisko: Ing. Mária Zjavková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 21, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 19.10.2009
Meno a priezvisko: ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 4288/42, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 06.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Matica slovenská, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie J. C. Hronského 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 52, Výška vkladu: 33 193,918875 EUR, Rozsah splatenia: 33 193,918875 EUR
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: prof.JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 16.05.2014
Meno a priezvisko: Ing. Martin Gallík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 281, Názov obce: Nižná Slaná, PSČ: 049 23, Vznik funkcie: 16.05.2014
Meno a priezvisko: RNDr. Ján Seman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 42/33, Názov obce: Dlhé Klčovo, PSČ: 094 13, Vznik funkcie: 06.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Mečiar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Sv. Cyrila 352/6, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 06.01.2018
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1