Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007241

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 55723/L  
OBCHODNÉ MENO: Tadetrans, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazernica 129, Názov obce: Jazernica, PSČ: 038 44
IČO: 46 448 420
DEŇ ZÁPISU: 03.12.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
7. pohostinská činnosť
8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. prevádzkovanie výdajne stravy
10. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti
12. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
13. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Tamáši, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazernica 129, Názov obce: Jazernica, PSČ: 038 44, Vznik funkcie: 03.12.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Tamáši, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazernica 129, Názov obce: Jazernica, PSČ: 038 44, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1