Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007244

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 55636/L  
OBCHODNÉ MENO: VOMA, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01
IČO: 46 418 695
DEŇ ZÁPISU: 17.11.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb v lesníctve
2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. čistiace a upratovacie práce
7. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vojtech Klocháň, Bydlisko: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01, Vznik funkcie: 17.11.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno a priezvisko a podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vojtech Klocháň, Bydlisko: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01, Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1