Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R007231

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 65684/L  
OBCHODNÉ MENO: Klinická patológia Prešov, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01
IČO: 36 512 788
DEŇ ZÁPISU: 31.01.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľných živností, so zameraním na zdravotnícku starostlivosť v odbore patológie, bioptická a cytologická diagnostika
2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
3. reklamná a propagačná činnosť
4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
5. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
6. tvorba www stránok
7. vydavateľská činnosť
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
11. administratívne práce, sekretárske služby
12. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
13. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore patologická anatómia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Ľubomír Straka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamencová 20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05, Vznik funkcie: 31.01.2006
Meno a priezvisko:  Katarína Rumanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 4923/33, Názov obce: Martin - Priekopa, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 01.02.2016
Meno a priezvisko: RNDr. Ľubomír Gallik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3721/4, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 18.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach vždy aspoň dvaja spoločne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcii podpisujúci konatelia pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Alpha medical, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 127 139,000000 EUR, Rozsah splatenia: 127 139,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 127 139,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 127 139,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1